"Enter"a basıp içeriğe geçin

Teknoloji Destekli Dijital Araçlarla Ders Anlatımı (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği)

ÖZET: Öğretimde kalite ve etkinliğin artırılması, araştırma ve öğretim sırasında yaşanan zaman kayıpları, derse olan ilginin artırılması, içeriğin farklı biçimlerde sunulma şekli, esnek bir öğretim ortamının yaratılması ve değişen bu dijital dünyaya ayak uydurabilme gibi yararlar maçlanmaktadır. Yöntem: Araştırmada yer alan alt problemlerin çözümlenmesinde betimsel istatistik yöntem ve tekniklerinden yararlanılmıştır. Gözlemlerden elde edilen verilerin analizinde SPSS 22.00 programı kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Flanders’in Sınıf Etkileşim Analizi’ne uygun olarak hazırlanan gözlem formu kullanıldı. Araştırmanın örneklemini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesindeki meslek yüksekokullarında okuyan birinci ve ikinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. 23 kız ve 127 erkek olmak üzere , toplam 150 bilgisayar teknolojisi ve programlama öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde mümkün olduğunca çeşitli derslerde gözlem yapılmasına dikkat edilmiştir. Bu amaçla programlama temelleri, web tasarımı, ağ temelleri, internet programlama ve veri tabanı derslerini alan öğrenciler çalışma grubunu oluşturmuştur.

Çalışma kapsamında 2017 – 2018 öğretim yılında 24 farklı sınıfta 2’şer ders saati süresince gözlem yapılmıştır. Gözlemde bilgisayar laboratuar ortamıda sınıf olarak kabul edilmiştir. Bilgisayarların, mobil telefonların, projeksiyon cihazlarının derslerde kullanılması ve öğrencilerin verdikleri derse katılım, dersi anlama tepkileri ölçülmüştür. Sonuç: Bir öğretim elemanının derslerin işlenmesi sırasında en çok zorlandığı kısım dersin daha verimli olarak nasıl anlatılacağıdır. Günümüz gençlerinin ders sıralarında öğretmenleri dinlerken çok sıkıldıkları, çoğu zaman düz anlatımı dinlemedikleri ve ders esnasında daha aktif olmak istedikleri bilinen bir gerçektir. Doğal olarak öğretmenlerimizin bu düz anlatımı bir anda sonlandırıp tamamen teknoloji odaklı bir eğitim modeline geçmesi de kolay olmayacaktır. Ancak değişen küresel dünyada kullandığımız eğitim metotlarında şekillendirmemiz gerçeği su götürmez bir gerçektir. Ders anlatımımızı eğlenceli bir şekilde dijital araçlarla şekillendirerek öğrencilerin azami dikkat sürelerini dinledikleri konuya odaklandıracağı düşünülmektedir.