"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kategori: Uncategorized

Fotovoltaik Sistemin Güç Üretiminin Meteorolojik Değişkenler ile Modellenmesi: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği

ÖZET:Fotovoltaik sistemlerin güç çıktısının doğru tahmin edilmesi, bu sistemlerin doğru planlanması ve gelecekteki yatırımların teşvik edilmesi açısından çok önemlidir. Fotovoltaik sitemlerin güç üretimi, sistemin kurulduğu…

Yorumlar kapalı

A Mobile Application That Allows People Who Do Not Know Sign Language to Teach Hearing-Impaired People by Using Speech-to-Text Procedures

ABSTRACT: Hearing-impaired people use sign language to communicate with each other. People who do not know sign language it is difficult to communicate with hearing-impaired…

Yorumlar kapalı

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin, Meslek Ve Branş Seçiminde Yönlendirilmesi Çalışması (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği)

ÖZET: Öğrencilerin mezun olana kadar geçirdikleri sürede istenilen performansı gösterebilmeleri, belli bir hedeflerinin olmasıyla doğrudan ilişkilidir. Bilgisayar teknolojileri bölümü öğrencileri belli bir alan üzerinde uzmanlaşıp,…

Yorumlar kapalı