"Enter"a basıp içeriğe geçin

Yayınlar & Eserler


Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fotovoltaik Sistemin Güç Üretiminin Meteorolojik Değişkenler ile Modellenmesi: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği
Biçek E., Çelik H. E.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt.25, SS.135-146, 2020


A Mobile Application That Allows People Who Do Not Know Sign Language to Teach Hearing-Impaired People by Using Speech-to-Text Procedures
Biçek E., Almalı M. N.
International Journal of Applied Mathematics, Electronics and Computers, Cilt.8, SS.27-33, 2019


Dostroajan: Yüz Tanıma Tabanlı Sistem Giriş Kontrol Ajanı
Ayata F., Çavuş H., İnan M., Seyyarer E., Biçek E., Kına E.
AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, cilt.11, ss.82-96, 2020


Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Modelling of Photovoltaic Power Generation Based on Weather Parameters Using Regression Analysis
Biçek, E., Çelik, H. E., Genç, N., Rençber, S. Ö., Kına, E.
International Conference on Data Science, Machine Learning and Statistics (DMS 2019), Van, Turkiye, 26-29 Haziran 2019, SS.80


Analyzing the Effect of Various Factors on Having Coronary Heart Disease
Rençber, S. O., Biçek, E., Kına E.
International Conference on Data Science, Machine Learning and Statistics (DMS 2019), Van, Turkiye, 26-29 Haziran 2019, SS.227-229


Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin, Meslek ve Branş Seçiminde Yönlendirilmesi Çalışması (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği)
Kına E., İnan M., Biçek E.
2’nd International Vocational Science Symposium (IVSS 2018), Antalya, Türkiye, 26 – 29 Nisan 2018, SS.189


Teknoloji Destekli Dijital Araçlarla Ders Anlatımı (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği)
İnan M. , Kına E. , Biçek E.
2’nd International Vocational Science Symposium (IVSS 2018), Antalya, Türkiye, 26 – 29 Nisan 2018, SS.190


Optical Form Determination and Scoring With Android
İnan M. , Biçek E. , Uçkan T. , Ayata F. , Seyyarer A. , Kına E.
Europen Conference on Science, Art & Culture 2018 (ECSAC-18), Antalya, Türkiye, 19 – 22 Nisan 2018, SS.81


E-Learning Expectations, Readiness and Satisfaction Levels for Pedagogical Proficiency Students
Ayata F. , Biçek E. , Uludağ F. , Görentaş M. B.
ECSAC’18 Europen Conference on Science, Art & Culture, Antalya, Türkiye, 19 – 22 Nisan 2018, SS.70


Online Real-time Time Management System for Meetings
İnan M. , Biçek E. , Kına E.
International Conference on Technical and Physical Problems of Electrical Engineering (ICTPE), Van, Türkiye, 21 – 23 Eylül 2017, SS.237-239


Voice Control Robot With Android Operating System – A Basic Approach
İnan M. , Kına E. , Biçek E.
International Conference on Technical and Physical Problems of Electrical Engineering(ICTPE), Van, Türkiye, 21 – 23 Eylül 2017, SS.250-253


Restoran Yönetim Süreçlerine Mobil Yaklaşım: Bir Android Uygulama
İnan M., Biçek E.
18. Akademik Bilişim Konferansı, Aydın, Türkiye, 03 – 05 Şubat 2016, SS.710-717